Computerservice bvba is een computer-herstelzaak, gevestigd in Leuven, Tiensesteenweg 352.


We herstellen computers in de zaak,
en lossen je software, netwerk- en inlogproblemen op aan huis.

Tijdens de openingsuren kan je zondermeer uw computer binnenbrengen,
voor laptops liefst met de stroomadaptor er bij.

Snel: 90% van de herstellingen* is na 2 dagen terug bij de klant!
Betaalbaar: indien na diagnose zou blijken dat je herstelling meer dan € 120,- zou kosten (wat zeldzaam is), bellen we je eerst op met informatie.

We komen ook aan huis!

* herstellingen aan de hardware duren langer wanneer er onderdelen moeten binnenkomen (vb gebroken scherm, drank in klavier).